Om os

Hvem er vi?
Brønshøj Folkedanser Forening (BFF) har eksisteret siden den 29. august 1952.
I BFF er der ingen aldersbegrænsning.

Vi har for tiden kun et voksenhold. Børneholdet er midlertidigt indstillet.
På voksenholdet kan alle fra omkring 16 år og opefter deltage.

Vi har en ung nyuddannet og energisk danseinstruktør, og dansen ledsages af levende musik.

Voksenholdet
Voksenholdet danser to timer hver onsdag fra september til april.
Nye dansere er altid velkommen til at deltage gratis et par gange.

Hvad danser vi?
Vi danser danske folkedanse, hvoraf nogle er 400 år gamle.
Vi danser vals og schottisch, polka, mazurka m.m.
Vi danser pardanse, kvadrilledanse og kredsdanse.
Vi danser det hele.
Også store selskabsdanse kan indgå.

Dragter
Foreningen har mange dragter, som kan lejes til brug ved særlige arrangementer.
Folkedragterne er kopier af originale dragter fra ca. 1750 – 1850.
Kopierne er baseret på malerier og beskrivelser fra perioden.

Dragterne kan købes – også af personer udenfor foreningen.
Henvendelse til Tina Larsen, tlf. 61 66 06 12

Vi har kun dragt på, når vi giver opvisning.
Til de almindelige træningsaftener danser vi i vores almindelige tøj, og benytter skiftesko.

I øvrigt
Det sociale samvær er en vigtig del af foreningslivet.
I løbet af året samles vi til arrangementer som julestue, medlemsaftener og skovtur.
Vi afholder også legestuer (bal), og deltager i opvisninger, stævner og festivaler,
også sammen med andre foreninger.
Vi har bl.a. en årlig opvisning ved folkedansens dag på Frilandsmuseet i Sorgenfri.
Vi har også venskabsforeninger i  Belgien, Holland og Østrig, som vi af og til enten besøger – eller får besøg af.

Brønshøj Folkedanser Forening
er medlem af DANS DANMARK, og vi har derfor mulighed for at deltage i kurser og stævner arrangeret andre steder.
Her afholdes også af og til kurser i moderne dans.

BFF får tilskud fra Københavns Kommunes Fritids- og idrætsforvaltning / under aftenskolen.

Foreningens girokonto: + 73 89746205

Kom og dans!